ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Одељење за стационарни саобраћај - резервација паркинг места за особе са инвалидитетом ПДФ Штампа Eл. пошта

Процедура за резервацију паркинг места за особе са инвалидитетом подразумева подношење захтева на шалтер писарнице Секретаријата за саобраћај у улици 27. марта број 43-45.

Уз захтев за резервацију паркинг места неопходно је доставити:

За лица са инвалидитетом која сама управљају возилом и подносе захтев за резервацију паркинг места на адреси становања: 

 1. Решење Секретаријата за социјалну заштиту – Сектора за борачку и инвалидску заштиту издато за 2016. годину (оригинал или оверена фотокопија) којим се утврђује право инвалида на бесплатно коришћење посебно обележеног паркинг места, у складу са Правилником о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима (''Службени лист града Београда'', бр. 104/14), 
 2. Личну карту (фотокопија) или пријаву пребивалишта – адреса стана (фотокопија),
 3. Саобраћајну дозволу (фотокопија) у којој морају да буду уписани лични подаци инвалидног лица (име и презиме и адреса становања инвалидног лица).

За лица са инвалидитетом која подносе захтев за резервацију паркинг места на адреси запослења:

 1. Решење Секретаријата за социјалну заштиту – Сектора за борачку и инвалидску заштиту издато за 2016. годину (оригинал или оверена фотокопија) којим се утврђује право инвалида на бесплатно коришћење посебно обележеног паркинг места, у складу са Правилником о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима (''Службени лист града Београда'', бр. 104/14), 
 2. Радну књижицу (фотокопија),
 3. Потврду, да је правно лице код кога је инвалид запослен, власник или закупац пословног простора на наведеној адреси,
 4. Саобраћајну дозволу (фотокопија) у којој морају да буду уписани лични подаци инвалидног лица (име и презиме и адреса становања инвалидног лица).
За возила пратиоца лица са инвалидитетом која подносе захтев за резервацију паркинг места на адреси становања:
 1. Решење Секретаријата за социјалну заштиту – Сектора за борачку и инвалидску заштиту издато за 2016. годину (оригинал или оверена фотокопија) којим се утврђује право инвалида на бесплатно коришћење посебно обележеног паркинг места, у складу са Правилником о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима (''Службени лист града Београда'', бр. 104/14), 
 2. Извод из матичне књиге рођених или венчаних (фотокопија) или потврду о старатељству (оригинал или оверена фотокопија),
 3. Личну карту (фотокопија) или пријаву пребивалишта – адреса стана (фотокопија) инвалидног лица и пратиоца инвалидног лица,
 4. Саобраћајну дозволу (фотокопија) у којој морају да буду уписани лични подаци пратиоца инвалидног лица (име и презиме и адреса становања инвалидног лица).
НАПОМЕНА: Према писаној информацији добијеној од стране Секретаријата за социјалну заштиту, Секретаријат за социјалну заштиту ће издавати ново решење за 2016. годину, које је неопходно приложити Секретаријату за саобраћај уз захтев за резервацију паркинг места.
Молимо лица са инвалидитетом, да захтев за резервацију паркинг места, Секретаријату за саобраћај подносе по добијању Решења Секретаријата за социјалну заштиту, јер без наведеног Решења нисмо у могућности да решавамо поднете захтеве.