ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


РЕДОВИ ВОЖЊЕ

PROVERI STANJE PREDMETA

Број линије нпр. 95

(ИТС)

Време у Београду

Процедура за резервацију паркинг места за правна лица ПДФ Штампа Eл. пошта

Правна лица или предузетници који због технологије посла имају потребу за резервацијом паркинг места могу поднети захтев за резервацију паркинг места за службена возила. Сама процедура подразумева подношење захтева на шалтер писарнице Секретаријата за саобраћај у улици 27. марта број 43 уз плаћање административне таксе.

На основу Одлуке о измене и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама на територији града Београда (''Службени лист града Београда'', бр. 50/14, 96/14, 29/15 и 81/15) за потребе хотела одобрава се резервација паркинг места у временском интервалу од 00-24 часа, при чему је прописано умањење од 70% од износа таксе за посебно обележено паркинг место.

Поред захтева за резервацију паркинг места неопходно је доставити и следеће:

1. Решење о упису фирме код Агенције за привредне регистре,
2. Уговор о закупу пословног простора (уколико је правно лице или предузетник закупац пословног простора),
3. ПИБ (порески идентификациони број).
4. Резервација паркинг места се одобрава од 7 до 17 часова и изузетно од 0 до 24 часа
5. Цена резевисаног паркинг места састоји се из локалне комуналне таксе која се плаћа Градској управи. Наплата се врши најмање за један годишњи квартал унапред.


Цена резервације паркинг места за период од 07-17 часова

КВАРТАЛ

локална комунална такса

I

101.966,40 дин.

II

103.099,36 дин.

III

104.232,32 дин.

IV

104.232,32 дин.Цена резервације паркинг места за период од 00-24 часова

КВАРТАЛ

локална комунална такса

I

338.850,00 дин.

II

342.615,00 дин.

III

346.380,00 дин.

IV

346.380,00 дин.


Цена резервације паркинг места за период од 00-24 часова за хотеле

КВАРТАЛ

локална комунална такса

I

101.655,00 дин.

II

102.784,50 дин.

III

103.914,00 дин.

IV

103.914,00 дин.


7. Градска административна такса тарифни бр.5 тач.11 (плаћа се за резервацију паркинг места)

  • Прималац: град Београд
  • Жиро рачун: 840-742241843-03
  • Позив на број: 97 46-501-08-11
  • Износ таксе: 3454,00 динара

8. Градска административна такса: (плаћа се за подношење захтева)

  • Прималац: град Београд
  • Жиро рачун: 840-742241843-03
  • Позив на број: 97-50-501
  • Износ таксе: 300,00 динара

Плаћање се врши квартално, с тим што се у наредном кварталу износ умањи за период од датума доношења решења до датума обележавања паркинг места (наплата почиње од дана обележавања паркинг места).