ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Одељење за стационарни саобраћај - захтеви ПДФ Штампа Eл. пошта
Захтеви грађана који се односе на техничко регулисање саобраћаја (постављање вертикалне и хоризонталне сигнализације којом се забрањује заустављање и паркирање возила, саобраћајних стубића, регулисање паркирања, обележавање колских улаза и сл.) подносе се на на шалтер писарнице Секретаријата за саобраћај у улици 27. марта број 43-45 уз плаћање административне таксе (жиро рачун: 840-742241843-03, позив на број: 97-50-501, у износу од 310,00 динара).

Захтеве за доношење решења за техничко регулисање саобраћаја постављањем саобраћајне сигнализације (вертикалне и хоризонталне), опреме пута (саобраћајних стубића, заштитних ограда и сл.), и резервацију паркинг места могу поднети:

  1. лица са инвалидитетом(детаљније...),
  2. правна лица (детаљније...),
  3. државни органи и амбасаде (детаљније...).

Ово одељење у оквиру својих надлежности обавља послове коресподенције са Градским општинама, при чему решава питања у вези са следећим захтевима општина за добијање одобрења за постављање привремених објеката:

  1. башти угоститељских објеката (детаљније...),
  2. киоска и мањих монтажних објеката (детаљније...),
  3. забавних паркова, циркуса, спортских објеката и других монтажних објеката (ово одељење даје мишљење за постављање наведених објеката, који се углавном налазе на површинама за које није надлежан Секретаријат за саобраћај),
  4. тезги (детаљније...),
  5. покретних привремених објеката (детаљније...),
  6. тенди, жардињера, клупа за седење...(детаљније...)