ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

Надлежности Секретаријата за саобраћај ПДФ Штампа Eл. пошта
 
Структура секретаријата за саобраћај
Структура Секретаријата за саобраћај
 

Секретаријат за саобраћај врши послове који се односе на:

- техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима утврђивањем режима саобраћаја којим се омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког саобраћаја, ограничење брзине за све или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника и сл.) као и у условима привремених заузећа (радови, манифестације, промоције, снабдевање и сл.);

- обезбеђење услова за обављање комуналне делатности одржавања и коришћења јавних простора за паркирање;

- саобраћајно-техничке услове за урбанистичке планове;

- саобраћајна решења за израду урбанистичко-техничких и техничких докумената;

- јавне набавке у области саобраћаја и врши друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.