ИНФОРМАТОР

БАнер информације за инвалиде


Време у Београду

ГИС у Београду ПДФ Штампа Eл. пошта

Мапа Београда

Maпа Београда у оквиру сајта (урађена у aпликацији ESRI ArcGIS Server) поред основних елемената (улице, кућни бројеви, зграде, блокови) садржи и елементе везане за послове из надлежности Секретаријата за саобраћај (општа инвалидска паркинг места, деонице затворене за саобраћај) а омогућена је и претрага по различитим критеријумима. Мапу прати и детаљно упутство за коришћење.


Link ka mapi Beograda
Уколико не видите банер кликните овде

О Географским информационим системима

Географски информациони системи (ГИС) у основи подразумевају рад са просторно оријентисаним подацима тј. условно се могу дефинисати као релационе базе података којима је додата просторна компонента. ГИС интегрише хардвер, софтвер и податке за управљање, анализу и приказивање просторних и алфанумеричких података тако да је сваки објекат у простору дефинисан својим положајем у и скупом атрибута.

ГИС у саобраћају

Имплементација ГИС-а у саобраћају подразумева прикупљање и интеграцију различитих параметара саобраћајног система који је можда и кључни фактор за функционисање вишемилионског града. Примена ГИС-а у саобраћају, поред стандардних могућности, подразумева и коришћење алата за оптимизацију путовања према постављеним критеријумима. Применом различитих методологија у Секретаријату за саобраћај прикупљају се и ажурирају подаци о радовима на уличној мрежи, паркиралиштима и паркинг гаражама, такси стајалиштима, сигнализацији, жутим тракама итд.

Овако прикупљени подаци организовани у гео-базе података користе се за различите анализе на основу којих се доносе управљачке одлуке.

У Секретаријату за саобраћај користе се ГИС алати две водеће светске компаније:

ESRI и AUTODESK.