САЧЕКАЈ да аутобус оде!

САЧЕКАЈ да аутобус оде!

Кампања Секретаријат за саобраћај за унапређење безбедности пешака

Опширније
                           Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају на територији града Београда

Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају на територији града Београда

Издвојте мало  времена и попунуте анкеку у циљу истраживања ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају на територији града Београда

Опширније
                           Стратегија безбедности саобраћаја у Београду за период 2021-2025. годинe

Стратегија безбедности саобраћаја у Београду за период 2021-2025. годинe

У циљу израде Стратегије безбедности саобраћаја за град Београд, са акционим плановима за период од 2021 до 2025. године, на Саобраћајном факултету је одржан први округли сто са темом „Стратегија безбедности саобраћаја у Београду за период 2017-2020. годинe - циљеви и остварени резултати“.

Опширније
                           Повраћај уплаћене градске административне таксе

Повраћај уплаћене градске административне таксе

Повраћај уплаћене градске административне таксе 

Повраћај више или погрешно уплаћене републичке администативне таксе, врши се у складу са одредбама члана 28. Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.

Опширније
                           Зоне школа

Зоне школа

У ОШ „Краљ Петар Други Карађорђевић" промовисан пројекат "Зоне школа"

Опширније