Сектор за путеве

Сектор за путеве

Послови сектора за путеве спроводе се кроз три унутрашње организационе целине:

 

Најчешћи захтеви грађана, фирми и организација односе се на:

 Радови 

Заузеће улица због радова

     

 Манифестације

Манифестације

               

   Тезге

Тезге

               

  Рекламе

Рекламе

               
               

 

Мапа категоризације уличне мреже у граду Београду