Одељење за динамички режим саобраћаја

Мапа категоризације путне мреже
Чиме се бавимо
                     Постављање режимске саобраћајне сигнализације и опреме на јавној мрежи улица и општинских путева
                     Постављање режимске саобраћајне сигнализације и опреме на јавној мрежи улица и општинских путева
                     Постављање путоказне сигнализације за означавање организација на јавној мрежи улица и општинских путева
                     Постављање путоказне сигнализације за означавање организација на јавној мрежи улица и општинских путева
                     Издавање сагласности за заузеће дела јавне саобраћајне површине ради постављања судова за одлагање кућног смећа
                     Издавање сагласности за заузеће дела јавне саобраћајне површине ради постављања судова за одлагање кућног смећа
                         Успостављање новог режима саобраћаја у Блоку 31

Успостављање новог режима саобраћаја у Блоку 31

У наредном периоду у новобеоградском Блоку 31 биће успостављен нови режим саобраћаја

                         Измена режима саобраћаја у улици Узун Мирковој за потребе линије ЕКО 2

Измена режима саобраћаја у улици Узун Мирковој за потребе линије ЕКО 2

За потребе успостављања  нове линије ЈЛПП  "ЕКО 2" у улици Узун Мирковој на деоници од Студентског трга до улице Краља Петра  биће измењен постојећи режим саобраћаја из једносмерног у двосмерни. Измена режима саобраћаја односи се на возила јавног градског превоза, такси воила и бицикле. 

                         Саобраћајне траке за возила јавног превоза

Саобраћајне траке за возила јавног превоза

Поводом учесталог броја питања која се односе на обележавање „жутих трака“ обавештавамо вас да је обележавање саобраћајних трака за возила јавног градског превоза путника једна у низу техничко регулативних мера Секретаријата за саобраћај која има за циљ да се прерасподелом саобраћајних трака унапреди проточности саобраћаја бољом расподелом постојећег капацитета уличне мреже давањем приоритета одређеној категорији возила.