Одељење за динамички режим саобраћаја

Чиме се бавимо
                     Постављање режимске саобраћајне сигнализације и опреме на јавној мрежи улица и општинских путева
                     Постављање режимске саобраћајне сигнализације и опреме на јавној мрежи улица и општинских путева
                     Постављање путоказне сигнализације за означавање организација на јавној мрежи улица и општинских путева
                     Постављање путоказне сигнализације за означавање организација на јавној мрежи улица и општинских путева
                     Издавање сагласности за заузеће дела јавне саобраћајне површине ради постављања судова за одлагање кућног смећа
                     Издавање сагласности за заузеће дела јавне саобраћајне површине ради постављања судова за одлагање кућног смећа