Назад

Успостављање новог режима саобраћаја у Блоку 31

                           Успостављање новог режима саобраћаја у Блоку 31

Секретаријат за саобраћај обавештава суграђане и становника новобеоградског Блока 31 да је у претходном периоду вршена анализа постојеће саобраћајне ситуације у домену утицаја постојећег режима на проточности саобраћаја. Анализе су показале да је због велике атракције зоне административних и трговинских садржаја изражена појава великог број кратковремено непрописно паркираних аутомобила у овој зони те да на тај начин  ремети постојећу проточност саобраћаја, као и да би се изменом постојећег режима саобраћаја у појединим саобраћајницама и успостављањем система једносмерног режима саобраћаја на унутар блоковским саобраћајницама могло повољно утицати на побољшање постојеће проточности саобраћаја у Блоку 31.

На захтев градске општине Нови Београд и резидената Блока 31, а у циљу унапређења постојеће прочности саобраћаја Секретаријат за саобраћај је издао решење ЈКП „БЕОГРАД-ПУТ“, којим је предвиђено редефинисање постојећег режима унутар блока и увођење система једносмерних саобраћајница.  Реализација измењеног режима саобраћаја предвиђена је у наредних 10 дана.

Овакав вид анализе постојећег режима саобраћаја на територији града  Београда вршиће се и у наредном периоду. У Зонама у којима се на основу анализа установи потреба за редефинисањем режима саобраћаја, Секретаријат за саобраћај ће издати решење којим ће се унапредити проточност и безбедност саобраћаја свих учесника у саобраћају.

 

детаљ из пројекта будућег режима саобраћаја

Молимо учеснике у саобраћају да обрате пажњу на нови режим саобраћаја и возе према дефинисаној саобраћајној сигнализацији.