Назад

Обустава саобраћаја у Пастеровој улици

                           Обустава саобраћаја у Пастеровој улици

Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта које изводи „DOMOINVEST” д.о.о., а због монтаже крана у периоду од 27.05.2023. до 28.05.2023. године доћи ће до заузећа коловоза и обуставе саобраћаја и заузећа шеснаест паркинг места у Пастеровој улици, угао са улицом Краља Милутина.

 

 

мапа заузећа