Радови у Поенкареовој

Радови у Поенкареовој

Током радова на реконструкцији  дистрибутивне водоводне мреже, које изводи JKП „Београдски водовод и канализација“, биће измењен режим саобраћаја, заузети и раскопани делови коловоза и паркинг места у ул. Поенкареовој од ул. Јована Авакумовића до денивелисане раскрснице према Кланичком кеју, у периоду од 28.09.2023.  до 21.11.2023. године.

Опширније
                           Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радова

Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радова

Током радова на реализацији техничке документације „Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, са обе стране денивелисаног укрштаја са Булеваром Арсенија Чарнојевића (бивши Аутопут Е70) у зони уливно - изливних рампи на бивши Аутопут, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза у ул. Партизанске авијације од уливно - изливне саобраћајнице из Булевара Арсенија Чарнојевића, смер ка Нишу до кружне раскрснице улица Партизанске авијације – уливно - изливна саобраћајницама у Булевар Арсенија Чарнојевића, смер ка Шиду – саобраћајница која повезује ул. Жоржа Матеа, у периоду од 28.09.2023. до 02.10.2023. 

Опширније
                           Радови у Бранка Пешића

Радови у Бранка Пешића

Током радова на изградњи дистрибутивне топловодне мреже са прикључком, које изводи ЈКП „Београдске електране”, биће измењен режим саобраћајa, заузет и раскопан део коловоза у ул. Бранка Пешића од ул. Добановачке до ул. Петра Серафимовића, у периоду од 28.09.2023.до 12.10.2023. године.

Опширније
                           Шумадијска у Земуну затворена за саобраћај

Шумадијска у Земуну затворена за саобраћај

Током извођења извођења радова на на поправци постојећих и изради нових јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке, гранитних плоча, калдрме и сл. у ул. Шумадијска, биће затворена за саобраћај улица ул. Шумадијска слепи део, од 27.09. до 23.11.2023. године.

Опширније
                           Драгана Манцеа затворена за саобраћај

Драгана Манцеа затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут" биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Драгана Манцеа, од раскрснице са Булеваром кнеза Александра Карађорђевића до раскрснице са ул. Гучевском и у ул. Зорана Жунковића, од раскнице са ул. Драгана Манцеа до КП 2855/113 КО Савски венац (улаз у комплекс главне железничке странке „Београд Центар“), у временском периоду од 27.09.2023. до 02.10.2023. године.

Опширније
                           24. Београдска ролеријада

24. Београдска ролеријада

Дана 30.09.2023. у периоду од 07:00 часова до 16:00 часова, доћи ће до измене режима саобраћаја, заузећа коловоза у ул. Краља Милана (од Трга Славија до ул. Коларчеве), ул. Теразије, ул. Коларчеву, Трг Николе Пашића (у зони Игуманове палате) и ул. Драгослава Јовановића (од ул. Краља Милана до улаза у гаражу Пионирски парк) ради одржавања манифестације „24. Београдска ролеријада“.

Опширније
                           Радови у Призренској у Земуну

Радови у Призренској у Земуну

Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, а због демонтаже крана, биће обустављен саобраћај, заузет коловоз, део тротоара и део зелене површине на тротоару (у оквиру регулације улице) у ул. Призренској испред бр. 5-7 , дана 30.09.2023. године.

Опширније
                           Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радова

Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радова

Током радова на реализацији техничке документације „Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, са обе стране денивелисаног укрштаја са Булеваром Арсенија Чарнојевића (бивши Аутопут Е70) у зони уливно - изливних рампи на бивши Аутопут, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза у ул. Партизанске авијације од уливно - изливне саобраћајнице из Булевара Арсенија Чарнојевића, смер ка Нишу до кружне раскрснице улица Партизанске авијације – уливно - изливна саобраћајницама у Булевар Арсенија Чарнојевића, смер ка Шиду – саобраћајница која повезује ул. Жоржа Матеа, у периоду од 23.09.2023. до 26.09.2023. 

Опширније
                           Реконструкција Главне улице

Реконструкција Главне улице

Током радова на реконструкцији улице Главне у Земуну, у постојећој регулацији, у складу са фактичким стањем на терену, које изводи Град Београд, за потребе Секретаријата за инвестиције, „Електродистрибуција Србије“ д.о.о.,  и „Телеком Србија“ а.д., биће обустављен саобраћај у  раскрсници улица Трг Бранка Радичевића - Главна - Караматина –  Василија Василијевића, у ул. Главној и у ул. Авијатичарски трг од ул. Главне до раскрснице са улицама Карађорђева – Стевана Марковића, у периоду од 23.09.2023. до 08.10.2023. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Булевару деспота Стефана

Обустава саобраћаја у Булевару деспота Стефана

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у Булевару деспота Стефана од ул. Џорџа Вашингтона до ул. Цетињске, у периоду од 23.09.2023. до 31.10.2023. године.

Опширније
                           ,,Крстовдански вашар" у Обрановцу

,,Крстовдански вашар" у Обрановцу

Током манифестације ,,Крстовдански вашар", коју организује ГО Обреновац,  биће затворен саобраћај у ул. Милоша Обреновића од ул. Кнеза Михаила до ул. Краља Петра 1, ул. Саве Поповића Гембаша од ул. Милоша Обреновића  до ул. Војводе Мишића,  делу ул. Мајора Тепавца и ул. Вашариште од ул. Тамнавске до ул. Милоша Обреновића,   дана 28.09.2023. 

Опширније
                           Радови у Aнтифашистичке борбе

Радови у Aнтифашистичке борбе

Током радова на реконструкцији дистрибутивног топловода са прикључцима – „М3“ у заштитном појасу у кругу топлане „Нови Београд“ у блоку 68 у постојећој регулацији улица Јурија Гагарина , Антифашистичке борбе и Милутина Миланковића, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у ул. Aнтифашистичке борбе у раскрсници са Бул. Милутина Миланковића, у периоду од 21.9.2023. до 20.10.2023.године.

Опширније
                           Радови у Дебарској

Радови у Дебарској

Током радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, односно прикључивању објекта на канализациону мрежу, биће обустављен саобраћај у делу ул. Дебарске (на крају слепог дела улице), у периоду од 21.09.2023. до 30.09.2023. године.

Опширније
                           Радови у Милана Ракића

Радови у Милана Ракића

Током радова на изградњи угаоног једнострано узиданог стамбено - пословног објекта, а због монтаже крана , биће обустављен саобраћај, заузет тротоар и коловоз у ул. Милана Ракића испред КП 4003/85, у зони раскрснице са ул. Батутовом, у временском периоду од 23.09.2023. од 20.00 часова до 24.09.2023. године до 08.00 часова.

Опширније
                           Радови у Косте Стојановића

Радови у Косте Стојановића

Током радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, које изводи „SANIDEI" д.о.о., „FILPIETRO“ д.о.о.  биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Косте Стојановића испред бр. 6, у временском периоду од 20.09.2023. до 16.12.2023. године (средом и суботом).

Опширније