Измена режима саобраћаја у Војводе Степе

Измена режима саобраћаја у Војводе Степе

Током радова на на изградњи канализационе мреже у регулацији постојећих саобраћајница, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., биће измењен режим саобраћаја у ул. Војводе Степе, у временском периоду од 04.04.2024. до 26.04.2024. године, по фазама.

 

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Богољуба Урошевића Црног

Обустава саобраћаја у Богољуба Урошевића Црног

Током радова на изградњи, које изводи, „Електромрежа Србије“ а.д., биће обустављен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Богољуба Урошевића Црног, у Обреновцу, у временском периоду од 02.04.2024. године до 01.05.2024. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Проте Јефимија Ивановића

Обустава саобраћаја у Проте Јефимија Ивановића

Током радова на асфалтирању и уређењу улица и општинских путева на територији града Београда, које изводи ЈП Путеви Београда  биће обустављен саобраћај у ул. Проте Јефимија Ивановића од Земунске до Мојсија Лазаревића у Бусијама, на територији општине Земун, у временском периоду од 02.04.2024. до 01.06.2024. године, по фазама.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у Булевару краља Александра

Измена режима саобраћаја у Булевару краља Александра

Током радова на изградњи топловодног прикључка, које изводи ЈКП Београдске Електране, биће измењен режим саобраћаја у Булевару краља Александра у ул. Средачка, у зони раскрснице са ул. Војводе Шупљикца, у временском периоду од 02.04. до 08.04.2023. године, као и обустављен саобраћај од 09.04. до 13.04.2024. године.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у Египатској (Земунска)

Измена режима саобраћаја у Египатској (Земунска)

Током радова на обављању комуналне делатности одржавања улица и општинских путева, које изводи ЈКП „Београд пут“, биће измењен режим саобраћаја и заузет део коловоза (крајња десна саобраћајна трака и аутобуско стајалиште) у ул. Египатској (Земунска), од раскрснице улица Гандијева - Војвођанска ка раскрсници улица Тошин бунар - Николе Добровића – Булевар хероја са Кошара, у дужини од 170 метара, на територији општине Нови Београд, у временском периоду од 01.04.2024. до 10.05.2024. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Живка Петровића

Обустава саобраћаја у Живка Петровића

Током радова на обављању комуналне делатности одржавања улица и општинских путева, биће обустављен саобраћај и заузет коловоз у ул. Живка Давидовића, од ул. Устаничке до ул. Лунета Миловановића (окретница аутобуса ЈГП), на територији општине Звездара, у временском периоду од 02.04.2024. од 22 часа  до 04.04.2024. године до 22 часа.

 

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Лунета Миловановића

Обустава саобраћаја у Лунета Миловановића

Током радова на обављању комуналне делатности, које изводи ЈКП „Београд пут“, биће обустављен саобраћај, заузет коловоз и делови тротоара у ул. Лунета Миловановића од Булевара краља Александра до ул. Живка Давидовића, на територији општине Звездара, у временском периоду од 01.04.2024. до 24.04.2024. године, по фазама.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Текеришкој

Обустава саобраћаја у Текеришкој

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., биће обустављен саобраћај у Текеришкој, од раскрснице са ул. Пролећна до раскрснице са ул. Војводе Степе, у временском периоду од 29.03.2024. до 30.06.2024. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Вука Караџића, Лазаревац

Обустава саобраћаја у Вука Караџића, Лазаревац

Током радова на реконструкцији и изградњи недостајуће инфраструктуре водоводне мреже, канализационе мреже, телекомуникационе мреже, и електроенергетских инсталација, које изводи Град Београд, Секретаријат за комуналне и стамбене послове за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., биће обустављен саобраћај у ул. Вука Караџића у Лазаревцу, у временском периоду од од 01.04.2024. до 26.01.2025. године, по фазама.

Опширније
                           Светско првенство у кросу 2024

Светско првенство у кросу 2024

Током организовања манифестације Светско првенство у кросу 2024, биће обустављен саобраћај у ул. Ушће, од Булевара Николе Tесле до ресторана “Астерикс“, дана 29.03.2024. године.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у Булевару Зорана Ђинђића

Измена режима саобраћаја у Булевару Зорана Ђинђића

Током радова на обављању комуналне делатности одржавања улица и општинских путева, које изводи ЈКП „Београд пут“, биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (саобраћајна траку уз разделно острво) у Булевару Зорана Ђинђића од ул. Шпанских бораца до ул. Антифашистичке борбе, смер ка ул. Антифашистичке борбе, на територији општине Нови Београд, у временском периоду од 29.03.2024. до 26.04.2024. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Цветановој ћуприји

Обустава саобраћаја у Цветановој ћуприји

Током радова које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., биће обустављен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Цветанова ћуприја, Милошев кладенац и Павла Савића, у временском периоду од 28.3.2024. до 19.06.2024. године, по фазама.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Београдској у Гроцки

Обустава саобраћаја у Београдској у Гроцки

Током радова на асфалтирању и уређењу улица и општинских путева, које изводи, ЈП „Путеви Београда“, биће обустављен саобраћај и заузет коловоз у ул. Београдска, на делу од кружног тока  код „Траншпеда“ до Булевара револуције, у Врчину, на територији општинe Гроцка, у временском периоду од 27.03.2024. до 25.07.2024. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Петроварадинској

Обустава саобраћаја у Петроварадинској

Током радова на изградњи стамбеног објекта, биће повремено обустављен саобраћај, у ул. Петроварадинска бр.24, у временском периоду од 27.03.2024. до 25.06.2024. године, по фазама.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у Благоје Паровића и Жарковачкој

Измена режима саобраћаја у Благоје Паровића и Жарковачкој

Током радова, које изводи „БеоГас” д.о.о. из Београда, биће измењен режим саобраћаја, заузети и раскопани делови коловоза и тротоара у ул. Благоја Паровића и Жарковачка, на територији општине Чукарица, у временском предиоду од 26.03.2024. до 21.4.2024. године.

Опширније