Радови у Вишњици

Радови у Вишњици

Током радова које изводи „A1 Srbija“ д.о.о. у београдском насељу Вишњица, биће измењен режим саобраћаја у ул.Маршала Тита од  броја 71 до броја 90, по деоницама и фазама, периоду од 27.10.2023. до 11.11.2023. године.

Опширније
                           Повремена обустава саобраћаја у Бране Петронијевића

Повремена обустава саобраћаја у Бране Петронијевића

Дана 30.10.2023. године у периоду од 17.00 часова до 24.00 часа доћи ће до повремене  обустaве саобраћаја (у периоду од 3 до 5 минута) и заузећа коловоза у ул. Бране Петронијевића, у Београду, ради одржавања приредбе.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у улицама Лазара Сочице, Прокупачкој, Малешкој и Плзењској

Обустава саобраћаја у улицама Лазара Сочице, Прокупачкој, Малешкој и Плзењској

Током  радова на истражном бушењу, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће обустављен саобраћај у улицама Лазара Сочице, Прокупачка, Малешка и Плзењска, по фазама, у периоду од 27.10.2023. до 03.11.2023. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Милана Ракића

Обустава саобраћаја у Милана Ракића

Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта, а због монтаже крана, биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Милана Ракића, на делу од раскрснице са ул. Гершићевом до раскрснице са ул. Букурешком, по фазама, у периоду од 28.10.2023. до 29.10.2023. године.

Опширније
                           Радови на уређењу улица Исмета Мујезиновића, Партизанске авијације и Љубинке Бобић

Радови на уређењу улица Исмета Мујезиновића, Партизанске авијације и Љубинке Бобић

Током радова на уређење улица Исмета Мујезиновића, Партизанске авијације и Љубинке Бобић, постављању саобраћајне сигнализације и опреме, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузети делови коловоза и тротоара у ул. Партизанске авијације од ул. Измета Мујезиновића до ул. Љубинке Бобић, у ул. Исмета Мујезиновића угао са ул. Партизанске авијације и у ул. Љубинке Бобић угао са ул. Партизанске авијације, у периоду од 28.10.2023. до 30.11.2023.  године.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у Владимира Поповића

Измена режима саобраћаја у Владимира Поповића

Током радова на одржавању улица и путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузети делови коловоза (по једна саобраћаје траке у оба смера) и паркинг у ул. Владимира Поповића између улаза – излаза у хотел „Crown Plaza“ и ул. Милентија Поповића, споредни део, у периоду од 30.10.2023. до 28.12.2023. године.

Опширније
                           Радови у Булевару Зорана Ђинђића

Радови у Булевару Зорана Ђинђића

Током радова на  одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (једна саобраћајна трака) у Булевару Зорана Ђинђића, од ул. Антифашистичке борбе до ул. Милентија Поповића, смер ка ул. Милентија Поповића, у периоду од 27.10.2023. до 15.12.2023. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Пастеровој

Обустава саобраћаја у Пастеровој

Ради извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, а због демонтаже крана доћи ће до обуставе саобраћаја и заузећа десет паркинг места у ул. Пастеровој, дана 28.10.2023. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у ул. Царице Милице

Обустава саобраћаја у ул. Царице Милице

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у Булевару револуције код раскрснице са ул. Царице Милице и обустављен саобраћај у ул. Царице Милице угао са Булеваром револуције, на територији општина Звездара и Гроцка, у периоду од 14.10.2023. до 11.11.2023. године.

Опширније
                           Поенкареова радови Електродистрибуције

Поенкареова радови Електродистрибуције

Током радова на  замени постојећих подземних водова, које изводи „Електродистрибуција Србије” д.о.о. биће измењен режим саобраћаја у ул. Поенкареовој, угао са ул. Кнежопољском, у периоду 04.11.2023. до 06.11.2023. године.

Опширније
                           Радови у Поенкареовој

Радови у Поенкареовој

Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", биће измењен режим саобраћаја, заузети и раскопани делови, коловоза у ул. Поенкареовој од денивелисане раскрснице према Кланичком кеју до „Панчевачког моста“, по фазама, у периоду од 26.10.2023. до 23.11.2023. године.

Опширније
                           Радови под саобраћајем у Солунској и Крајишкој улици

Радови под саобраћајем у Солунској и Крајишкој улици

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду  на деоници од  раскрснице улица Крајишка - Јакшићева до раскрснице Новосадски аутопут Т6 - Солунска  у периоду од 25.10. до 30.11.2023. године

Опширније
                           Манифестација

Манифестација

Ради одржавања приредбе  у организацији ,,Bad Rabbit Films” д.о.о. дана 25.10.2023. године у периоду од 00.00 часова до 24.00 часа доћи ће до обустaве саобраћаја  и заузећа коловоза у ул. Цара Уроша (у делу од ул. Господар Јованове до ул. Змаја од Ноћаја) и ул. Господар Јевремовој (у делу од Риге од Фере до ул. Краља Петра) у Београду, на територији општине Стари град.

Опширније
                           Радови у Мије Ковачевића, Северни булевар, Драгослава Срејовића, Јованке Радаковић, Волгина и Вељка Дугошевића

Радови у Мије Ковачевића, Северни булевар, Драгослава Срејовића, Јованке Радаковић, Волгина и Вељка Дугошевића

Радови под саобраћајем у улицама Мије Ковачевића, Северни булевар, Драгослава Срејовића, Јованке Радаковић, Волгина и Вељка Дугошевића, током радова ЈП "Србијагас" у периоду од 21.10. до 28.11.2023. године.

Опширније
                           Радови у Дорјанској улици

Радови у Дорјанској улици

Ради извођења радова ЈКП Београд  доћи ће обуставе саобраћаја у Дојранској  улици у делу од  Војислава Илића до улице Кулина бана у периоду од 23.10.2023. до 12.11.2023. године.

Опширније