Архива вести

Назад

Радови у улицама Деспота Ђурђа, Цара Уроша и Каменичкој

                           Радови у улицама Деспота Ђурђа, Цара Уроша и Каменичкој

Током радова на реконструкцији водоводне мреже, које изводи ЈКП „Београдски водовод и канализација“,  биће измењен режим саобраћаја у улицама Деспота Ђурђа, Цара Уроша и Каменичкој, по фазама, у периоду од 21.04. до до 01.06.2020.

 

Улица Деспота Ђурђа

 

II фаза:   Затварање саобраћаја у ул. Деспота Ђурђа од ул. Браће Барух до ул. Цара Уроша у периоду од 21.04. до 02.05.2020.

III фаза: Затварање саобраћаја у ул. Деспота Ђурђа од ул. Цара Уроша до ул. Дубровачке у периоду од 03.05. до 15.05.2020.

Ia фаза:      Измена режима саобраћаја у раскрсници улица Браће Барух и Деспота Ђурђа у   периоду од 16.05. до 17.05.2020.

Ib фаза:     Измена режима саобраћаја у раскрсници улица Браће Барух и Деспота Ђурђа у периоду од 18.05. до 19.05.2020.

IVa фаза:  Измена режима саобраћаја у раскрсници улица Деспота Ђурђа и Дубровачка у периоду од 20.05. до 21.05.2020.    

   IVb фаза:  Измена режима саобраћаја у раскрсници улица Деспота Ђурђа и Дубровачка у периоду од 22.05. до 23.05.2020.

 

Улица Цара Уроша

 

II фаза:     Затварање саобраћаја у улици Цара Уроша од ул. Господар Јованова до ул. Господар Јевремове у периоду од 23.05. до 01.06.2020.

III фаза:    Затварање саобраћаја у улици Цара Уроша од ул. Господар Јевремове до ул. Змаја од Ноћаја у периоду од 02.06. до 13.06.2020.

IV фаза:     Затварање саобраћаја у улици Цара Уроша од ул. Змаја од Ноћаја до ул. Узун Миркова у периоду од 14.06. до 23.06.2020.

I фаза:       Измена режима саобраћаја у раскрсници улица Цара Уроша и Господар Јованова у периоду од 24.06. до 25.06.2020.

Va фаза:    Измена режима саобраћаја у раскрсници улица Цара Уроша и Узун Миркова у периоду од 26.06. до 27.06.2020.

Vb фаза:    Измена режима саобраћаја у раскрсници улица Цара Уроша и Узун Миркова у периоду од 28.06. до 30.06.2020..

 

Улица Каменичка

Ia фаза:   Затварање саобраћаја у ул. Каменичка  од ул. Ломина до ул. Гаврила Принципа у периоду од 22.4. до 27.05.2020.

 I фаза:   Измена режима саобраћаја у раскрсници улица Каменичка  и Ломина у периоду од 28.05. до 01.06.2020.

 II  фаза    Измена режима саобраћаја у раскрсници улица Каменичка  и Гаврила Принципа у периоду од 28.05. до 01.06.2020.