Архива вести

Назад

Усвојен План одрживе урбане мобилности

                           Усвојен План одрживе урбане мобилности

 

 

Скупштина града Београда на седници одржаној дана 18.децембра  2020. године, на основу члана 38. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.30/2018), члану 12. став 1. тачка 6. Закона о главном граду (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16- др. закон и 37/19)  и члану 31. тачка 7. Статута града Београда (''Службени лист града Београда'' број 39/08, 6/10, 23/13 и ''Службени гласник РС'' 7/16-одлука УС и ''Службени лист града Беорада'' бр. 60/19), донела је

 

ПЛАН ОДРЖИВЕ УРБАНЕ МОБИЛНОСТИ  - SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan)