Кампање и манифестације

Назад

Стратегија безбедности саобраћаја у Београду за период 2021-2025. годинe

                          Стратегија безбедности саобраћаја у Београду за период 2021-2025. годинe

У циљу израде Стратегије безбедности саобраћаја за град Београд, са акционим плановима за период од 2021 до 2025. године, на Саобраћајном факултету је одржан први округли сто са темом „Стратегија безбедности саобраћаја у Београду за период 2017-2020. годинe - циљеви и остварени резултати“.

Како би се дошло до квалитетног кровног документа чијим ће се усвајањем одредити јасни правци и остварљиви циљеви за унапређење стања безбедности свих учесника у саобраћају, на првоодржаном огруглом столу су се окупили представници институција задужених за успешно спровођење стратегије и најважнији носиоци активности у области безбедности саобраћаја у граду Београду.

Тема првог округлог стола је било презентовање примењених акционих планова у претходном периоду, остварених резултата и потешкоћа на које су наилазили носиоци активности приликом реализације задатака дефинисаних претходном стратегијом. Дискутовано је и о начинима за већу мотивисаност и укључивање институција из области образовања које би допринеле квалитетнијој изради овог стратешког документа.

Како би се унапредила међусобна сарадња, усагласили најважнији ставови у погледу циљева који се желе постићи, у наредном периоду ће се одржати још пет округлих столова, при чему ће се обрадити следеће теме: Унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре у Београду, Безбедност пешака у Београду, Безбедност мотоциклиста у Београду, Понашање учесника у саобраћају, Управљање безбедношћу саобраћаја у Београду.  

Поред Секретаријата за саобраћај, као наручиоца израде Стратегије безбедности саобраћаја и представника Саобраћајног факултета као домаћина, на првом одржаном округлом столу присуствовали су представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Агенције за безбедност саобраћаја, Саобраћајне полиције и Комуналне милиције, Секретаријата за јавни превоз и ЈП "Путеви Београда", као и представници Градских општина.

Планирано је да Стратегије безбедности саобраћаја за град Београд, са акционим плановима за период од 2021 до 2025. буде готова до краја 2020. године.