Одељење за динамички режим саобраћаја

Мапа категоризације путне мреже
Чиме се бавимо
                     Постављање режимске саобраћајне сигнализације и опреме на јавној мрежи улица и општинских путева
                     Постављање режимске саобраћајне сигнализације и опреме на јавној мрежи улица и општинских путева
                     Постављање путоказне сигнализације за означавање организација на јавној мрежи улица и општинских путева
                     Постављање путоказне сигнализације за означавање организација на јавној мрежи улица и општинских путева
                     Издавање сагласности за заузеће дела јавне саобраћајне површине ради постављања судова за одлагање кућног смећа
                     Издавање сагласности за заузеће дела јавне саобраћајне површине ради постављања судова за одлагање кућног смећа
                         Измена режима саобраћаја на раскрсници Илије Гарашанина и Таковске улице

Измена режима саобраћаја на раскрсници Илије Гарашанина и Таковске улице

Укинуто лево скретање из улице Илије Гарашанина у Таковску улицу

                         Саобраћајне траке за возила јавног превоза

Саобраћајне траке за возила јавног превоза

Поводом учесталог броја питања која се односе на обележавање „жутих трака“ обавештавамо вас да је обележавање саобраћајних трака за возила јавног градског превоза путника једна у низу техничко регулативних мера Секретаријата за саобраћај која има за циљ да се прерасподелом саобраћајних трака унапреди проточности саобраћаја бољом расподелом постојећег капацитета уличне мреже давањем приоритета одређеној категорији возила.