Одељење за послове снабдевања и кретања теретних моторних возила кроз град

Чиме се бавимо
                     Поступак за издавање решење за кретање, заустављање и паркирање теретних моторних возила кроз град Београд
                     Поступак за издавање решење за кретање, заустављање и паркирање теретних моторних возила кроз град Београд
                         Услови кретања теретних возила приликом снабдевање на територији града Београда

Услови кретања теретних возила приликом снабдевање на територији града Београда

Снабдевање малопродајних објеката (продајних, магацинских и угоститељских објеката)  унутар централне градске зоне и ван ње обавља се са коловоза у времену од 19,00 до 07,00 часова.