Кампање и манифестације

Назад

Категоризација уличне мреже

                          Категоризација уличне мреже

Секретаријат за саобраћај представља  грађанима ГИС мапу категоризације уличне мреже града Београда

у претходном периоду у складу са Уредбом Владе Републике Србије о категоризацији уличне мреже, Секретаријат за саобраћај је спровео Израду референтног система и предлог категоризације уличне мреже и општинских путева и улица на територији Града Београда.

Производ израде овог референтног система су донете и 18. децембра 2020. године усвојене „Одлука о утврђивању општинских путева и улица на територији града Београда“ и „Одлука о некатегорисаним путевима на територији града Београда“ у којима су таксативно наведене  карактеристике сваке појединачне улице и активна мапа са графичким приказом општинских путева и улица на територији града Београда.

Интерактивна мапа референтног система мреже улица на подручју града Београда омогућава корисницима добијање суштинских података који пружју информације о карактеристикама уличне мреже које се односа на:

 • назив улице 
 • категорију пута
 • дужину улице
 • почетак и крај 
 • јединствену ознака 

Овако израђен „Референтни систем путева и улица“ омогућава ефикаснији начин утврђивања надлежности над улицама и путевима по питању одржавања уличне мреже, али и бољу организацију рада зимске службе када је реч о приоритетима за чишћење снега.

У циљу одржавања квалитетног система података, референтни систем ће бити ажурирана, а подаци из референтног система су доступни на сајту Секретаријата за саобраћај

 

Мапа референтног система