Кампање и манифестације

Назад

Контролисан улазак возила у пешачку зону

                          Контролисан улазак возила у пешачку зону

Град Београд од 31. августа имплементира I фазу система контролисаног приступа возила пешачким зонама на територији града Београда и то на следећим микролокацијама:

 • ТРГ РЕПУБЛИКЕ - ФРАНЦУСКА
 • ТРГ РЕПУБЛИКЕ – КОЛАРЧЕВА
 • ПОП ЛУКИНА –ТОПЛИЧИН ВЕНАЦ
 • ТОПЛИЧИН ВЕНАЦ – ЧУБРИНА
 • ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ – ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ
 • ВУКА КАРАЏИЋА – СТУДЕНСКИ ТРГ
 • КРАЉА ПЕТРА - ГРАЧАНИЧКА

Сва заинтересована лица, ради издавања решења за кретање возила у пешачкој зони, могу поднети писани захтев Секретаријату за саобраћај на шалтеру писарнице градске управе у улици 27. марта број 43-45.

Секретаријат за саобраћај на основу доставњене документације процењује основаност поднетог захтева и уколико је захтев оправдан доноси решење којим се прописује место приступа и траса кретања возила у оквиру пешачке зоне. Издато Решење се преузима у просторијама Градске управе или се на захтев корисника доставља на кућну адресу.

Након добијања и преузимања Решења, корисник пешачке зоне се обраћа ЈКП Паркинг сервис-Таковска 31 или Краљице Марије бр.7 ради преузимања ТАГ налепница којом се регулише улазак возила у предмету зону.

 

ПРАВО ПРИСТУПА ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ ИМАЈУ:

 • Возила Хитне помоћи, возила Полиције и возила Ватрогасне службе за вршење интервенција у пешачкој зони, временском периоду од 00,00 - 24,00 часова
 • Возила Јавних комуналних предузећа највеће дозвољене масе до 3,5 т, за вршење хитних интервенција у пешачкој зони временском периоду од 00,00 - 24,00 часова
 • Возила Јавних комуналних предузећа највеће дозвољене масе до 3,5 т, за вршење комуналног одржавања, у временском периоду од 01,00 – 08,00 часова
 • Возила погребних услуга највеће дозвољене масе до 3,5 т, у пешачкој зони временском периоду од 00,00 - 24,00 часова
 • Возила која врше снабдевање, утовар - истовар новца и селидбе у пешачкој зони највеће дозвољене масе до 3,5 т, у временском периоду од 06,00 – 09,00 часова
 • Путничка возила за кретање у пешачкој зони (кретање путничких возила ради паркирања на паркинг месту, односно у гаражи, за која власник возила има важећи правни основ: право својине, коришћења, уговор о закупу и др., и ради превоза особа са инвалидитетом), у временском периоду од 00,00 – 24,00 часова 
 • Ван времена предвиђеног за снабдевање, могуће је доставу вршити са посебно обележених паркинг места за снабдевање на ободу пешачке зоне, уз наплату ЈКП „Паркинг сервиса“ Београд, неопходне информацијео наплати погледати на сајту ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИСА https://parking-servis.co.rs/  , позивом на број телефона  011/3035400 или путем имејла info@parking-servis.co.rs.
 • Захтеви који се односе на краћи временски период од месец дана – не издаје им се таг налепница већ  возач има могућности позива оператера у контролном центру и може да захтева одобрење за улазак у контролисану зону уколико поседује одговарајуће решење секретаријата за саобраћај.

Више информација о преузимања таг налепница за своја возила којим се регулише улазак возила у пешачку зону можете погледати на сајту јкп паркинг сервиса путем линка https://parking-servis.co.rs/  или позивом на број телефона  011/3035400 сваког радног дана пон-пет 07 – 21 и суботом 7-14 или путем e-mail: info@parking-servis.co.rs.

Мапа зоне контролисаног приступа

 

 

Напомена: Црвене тачке на мапи представљају механичке потапајуће стубиће док су плавим тачкама представљени аутоматски стубићи који се активирати помоћу таг налепница које ће корисници уз решење Секретаријата за саобраћај моћи да подигну у ЈКП Паркинг сервис.

Контролисан улазак возила у пешачку зону биће омогућен на локацијама које су на мапи приказани са стрелицама.