Одељење за послове снабдевања и кретања теретних моторних возила кроз град

Чиме се бавимо
                     Решење за кретање, заустављање и паркирање теретних моторних возила кроз град Београд
                     Решење за кретање, заустављање и паркирање теретних моторних возила кроз град Београд