Одељење за послове снабдевања и кретања теретних моторних возила кроз град

Чиме се бавимо
                     Поступак за издавање решење за кретање, заустављање и паркирање теретних моторних возила кроз град Београд
                     Поступак за издавање решење за кретање, заустављање и паркирање теретних моторних возила кроз град Београд