Назад

Услови кретања, заустављања и паркирања теретних возила приликом снабдевањa на територији града Београда

                           Услови кретања, заустављања и паркирања теретних возила приликом снабдевањa на територији града Београда

Решењем о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда дефинисано је да се на територији градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица теретна возила могу кретати и зауставити ради снабдевања мимо утврђеног режима саобраћаја док траје утовар - истовар, али не дуже од 15 минута и то на основу дозволе, у форми решења, коју издаје Секретаријат за саобраћај.

 

Теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 т 

       1. Унутар зоне оивичене улицама:

 • Кланички кеј,
 • Дунавском,
 • Булеваром војводе Бојовића,
 • Карађорђевом,
 • Савски трг,
 • Савском,
 • Ауто-пут,
 • Топлице Милана,
 • Владимира Томановића,
 • Војислава Илића,
 • Господара Вучића,
 • Булеваром краља Александра,
 • Батутовом,
 • Димитрија Туцовића,
 • Рузвелтовом,
 • Мије Ковачевића
 • Булеваром деспота Стефана:

а) теретна возила највеће дозвољене масе до 12т за снабдевање продајних, магацинских и угоститељских објеката, могу се кретати у времену од 9,00 до 14,00 и од 18,00 до 7,00 часова, а зауставити на коловозу ради снабдевања  у времену од 19,00 до 07,00 часова;

 

б) теретна возила највеће дозвољене масе преко 12т за снабдевање градилишта, могу се кретати, зауставити на коловозу ради снабдевања  у времену од 9,00 до 14,00 и од 18,00 до 7,00 часова;

У улицама у којима се крећу возила ЈГПП могу се кретати у времену од 09.00 до 14.00 и од 18.00 до 07.00 часова, а зауставити на коловозу ради снабдевања од 19.00 до 07.00 часова.

 

в) мешалице за бетон за снабдевање градилишта, могу се кретати, у времену од 00,00 до 24,00 часова.

У улицама у којима се крећу возила ЈГПП могу се кретати у времену од 00.00 до 24.00 часова, а зауставити на коловозу ради снабдевања  од 19.00 до 07.00 часова.

 

2. Ван зоне оивичене поменутим улицама теретна возила могу се кретати у времену од 00,00 до 24,00 сата, а зауставити на коловозу ради снабдевања  у времену од 19,00 до 07,00 часова.

Изузетак су теретна возила за снабдевање градилишта која се могу кретати у времену од 00,00 до 24,00 сата, а зауставити на коловозу ради снабдевања  у времену од 9,00 до 14,00 и од 18,00 до 7,00 часова.

 

У улицама Кнеза Милоша, Таковска, Коларчева, Теразије, Краља Милана, Славија, Булевар краља Александра (од Трга Николе Пашића до Рузвелтове), Васина, Југ Богданова, Булевар ослобођења (од Славије до Бокељске), Пожешка (од Кировљеве до Требевићке), Кировљева, Војводе Степе, Главна и Трг Бранка Радичевића у Земуну теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 т могу се кретати, зауставити на коловозу ради снабдевања  у периоду од 19.00  до 7.00 часова.

 

Теретна возила чија највећа дозвољена маса не прелази 3,5 т 

Теретна возила којима се врши снабдевање продајних, магацинских и угоститељских објеката највеће дозвољене масе до 3,5 т могу се кретати унутар и ван зоне оивичене поменутим улицана у времену од 00,00 до 24,00 часа, а зауставити на коловозу ради снабдевања  у времену од 19,00 до 07,00 часова  док траје утовар - истовар, али не дуже од 15 минута, на основу дозволе коју издаје Секретаријат за саобраћај.

 

Преузимите  Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда