Одељење за послове градске логистике и имплементацију зона контролисаног кретања

Чиме се бавимо
                     Издавање решења за улазак у пешачку зону
                     Издавање решења за улазак у пешачку зону
                         Контрола приступа на две нове миклолокације у Граду

Контрола приступа на две нове миклолокације у Граду

Од 24. јуна 2022. године Секретаријат за саобраћај је успоставио је систем контроле приступа пешачким зонама на две нове микролокације у Београду