Сектор за управљање саобраћајем

Сектор за управљање саобраћајем

Послови сектора за управљање саобраћајем спроводе се кроз две унутрашње организационе целине:

  • Одељење за географско-информационе системе
  • Одељење за светлосну сигнализацију и саобраћајно моделовање