Сектор за техничко регулисање саобраћаја

Сектор за техничко регулисање саобраћаја

Послови сектора за техничко регулисање саобраћаја спроводе се у једној унутрашњој организационој целини: