Кампање и манифестације

Назад

Mодернизација постојећих семафорских уређаја у Београду

                          Mодернизација постојећих семафорских уређаја у Београду

Пројекције предвиђају да ће до 2050. године у градовима живети више од 70% укупне светске популације. Градови, као најбрже растући облик насеља, имају велику потребу за просторним  и инфраструктурним ширењем. Услови живота у великим градовима  и  растући број становника упоредо намећу, повећан броја захтева за превозом и концентрацију пешачких активности у зонама атракције. Тиме из дана у дан расте потреба за бољом и бржом комуникацијом, али и квалитетнијим условима живота.

У граду Београду, годинама уназад Секретаријат за саобраћај као део градске власти, суочен је са изазовима како најефикасније могуће искористити расположиву инфраструктуру, кроз савремено управљање саобраћајем.

Развој брзих процесора и интелигентних технологија, омогућио је развој и креирање комплексних адаптибилних система  намењених управљању рада светлосних сигнала дуж коридора или зона.

Уважавајући потребу за модернизацијом постојећих семафорских уређаја, унапређењу управљања саобраћаја кроз обезбеђивање веће пропусне моћи раскрсница и бржег кретања грађања уз одржавање високог степена безбедности саобраћаја, Секретаријат за саобраћај града Београда је 2019. године са конзорцијумом SIEMENS MOBILITY и TELEGROUP склопио уговор  о набавци опреме, пројектовању и успостављању Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду.

Реализација уговора предвиђена је у трогодишњем периоду кроз модернизацију система светлосне саобраћајне сигнализације на 322 раскрснице на уличној мрежи града Београда, од којих ће 274 раскрсница бити са адаптибилним управљањем подељеним у 22 зоне, док ће 48 раскрсница функционисати у локалном детекторском раду.

У наставку погледајте промотивни видео Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду. 

Систем за адаптибилно управљање прикупља податке о саобраћајној ситуацији у реалном времену путем детектора и прилагођава се тренутним потребама корисника.  Уколико на неком прилазу раскрсници има више возила, зелено светло за та возила може трајати дуже. Такође, важна карактеристика овог система адаптибилног управљања саобраћајем је и давање приоритета трамвајима. Сваки трамвај је опремљен Stream OBU (On Board Unit) јединицом, која користи ГПС за одређивање позиције и мобилну мрежу за слање података централном систему. Ови подаци обрађени у централном систему се затим прослеђују семафорским контролерима утичући на паљење светлосног сигнала за слободан пролазак у циљу давања приоритета трамвајима и бржег стизања путника до својих одредишта.

Раскрснице које се налазе у обухвату пројекта, модернизују се најновијим Сименс саобраћајним контролерима и семафорима 1W технологије који испуњавају највише ЕУ и безбедносне стандарде.

Функционисањем Система за адаптибилно управљање добијају се бројна унапређења у функционисању саобраћајног система. Погодности које учесници у саобраћају, коришћењем овог система могу осетити огледају се кроз:

 • ефикасно искоришћење постојећих капацитета саобраћајница кроз боље одвијање саобраћајних токова на раскрсницама и коридорима у складу са захтевима саобраћаја у реалном времену;
 •  краће време путовања путника до одредишта давањем приоритета трамвајима;
 • позитиван утицај на животну средину кроз смањење емисије буке и издувних гасова формирањем саобраћајних токова са минималним заустављањима и скраћивањем времена боравка на мрежи; 
 • побољшање мрежних параметара саобраћајног тока: смањење времена путовања, минимизирање заустављања, смањење емисије издувних гасова и комуналне буке, смањење трошкова и корисника превоза и вршилаца услуге превоза путника у Београду;
 • већу енергетску ефикасност услед смањења утрошка електричне енергије уградњом давача сигнала најновије генерације са минималном потрошњом енергије; 

Имплементацијом оваквог система, долази се до мерљивих побољшања протока саобраћаја, а самим тим и квалитета живота у нашој престоници.

Централни систем за управљање саобраћајем, најновије технологије, инсталиран је у просторијама Секретаријата за саобраћај и омогућава оператерима да са једне локације активно прате и управљају параметрима рада светлосне сигнализације.

Да би систем правилно функционисао и управљао саобраћајем у складу са тренутном ситуацијом, неопходно је да учесници у саобраћају науче да га правилно користе.

Највеће погодности које систем пружа је правилно коришћење детектора (тзв. индуктивне петље), који су урезани у горњу површину коловоза. Правилно коришћење  је приказано на следећим илустрацијама.

                                                                        
Уколико се возило правилно не позиционира изнад детектора испред зауставне линије, систем неће имати праву информацију и неће моћи да реагује на прави начин, па се може десити да  возило не добије зелено светло. Препознавањем присуства возила, систем може продужити зелено време на одређеном прилазу раскрсници и на тај начин смањити редове и чекање у колонама.

Такође, за прелазак пешака од велике важности је правилно коришћење пешачких тастера на семафоризованим расрксницама.

притисните тастер и сачекајте да се појави зелено свето за пешаке

Притиском тастера за најаву пешака на семафору се неће истовремено појавити зелено светло, већ је потребно одређено време да систем оконча тренутни циклус рада после којег отпочиње појављивање зеленог светла за пешаке.    

Постоје две врсте пешачких тастера:

 • Тастер који емитује звук намењен слепим и слабовидим лицима. Звук се активира притиском на дугме  са доње стране уређаја.
 • Тастер који служи и за најаву пешака и који емитује звук намењен слепим и слабовидим лицима. За прелазак улице потребно је притиснути тастер који се налази на уређају на стубу семафора. Након што пешак притиском активира тастер, након одређеног временског периода добиће зелено светло. Активирање пешачког тастера приказано је на слици.
 
   

Уколико пешак не притисне тастер систем неће имати праву информацију и неће моћи да реагује на прави начин, па се може десити да пешак не добије зелено светло.

 

Због сложености Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом и неопходности прикупљања реалних података са раскрсница, рад светлосне саобраћајне сигнализације се постепено кроз фазу цикличног рада преводи у детекрорски режим рада и тек након тога у режим адаптибилног управљања саобраћајним токовима, тако да позитивни ефекти модернизације светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсницама  могу бити уочљиви тек кроз  временски период од неколико месеци.