Назад

Саобраћајне траке за возила јавног превоза

                           Саобраћајне траке за возила јавног превоза

 

Поводом учесталог броја питања која се односе на обележавање „жутих трака“ обавештавамо вас да је обележавање саобраћајних трака за возила јавног градског превоза путника једна у низу техничко регулативних мера Секретаријата за саобраћај која има за циљ да се прерасподелом саобраћајних трака унапреди проточности саобраћаја бољом расподелом постојећег капацитета уличне мреже давањем приоритета одређеној категорији возила. Сходно томе на градској уличној мрежи у функцији су саобраћајне траке за возила јавног градског превоза на саобраћајницама које су приказане у табели .

Последња иницијатива за испитивањe могућности повећања постојећег броја жутих трака на уличној мрежи Београда потекла је од стране Градског саобраћајног предузећа и приватних превозника који обављају градски превоз путника у Београду.

Водећи се критеријумима да резервисана трака може да се успостави само на коловозу са најмање две и више саобраћајних трака у смеру кретања, да одабир саобраћајнице зависи од окружења и простора у коме се примењују ове техничко регулативне мере, перманентне оптерећености саобраћајнице-правца, броја линија јавног градског превоза на размартаним правцима, категорије корисника којима би била намењена и геометријских карактеристика саобраћајнице, након низа састанака представника Секретаријата за саобраћај, Секретаријата за јавни превоз, Управе саобраћајне полиције за град Београд, ЈКП „Београд пут“ и ГСП Београд, донети су закључи да је на појединим деоницама саобраћајница и раскрсницама потребно применити нове мере техничког регулисања саобраћаја како би се унапредила проточности саобраћаја бољом расподелом саобраћајних трака.

У том смислу успостављене су жуте траке у улицама Омладинских бригада, Јурија Гагарина (од Омладинских бригада до петље моста на Ади у оба смера). Обележене су хоризонталне ознаке за возила јавног градског превоза у Булевару ослобођења - Аутокоманда трг Славија у оба смера.  

У циљу омогућавања боље проточности возила ЈГП на раскрсници улица Цвијићеве и Јаше Продановића успостављен је нови режим саобраћаја тј. забрањена су лева и десна скретања осим за возила ЈГП из Цвијићеве у улицу Јаше Продановића (смер ка Таковској).

Радови на успостављању новог режима саобраћаја за наредни период планирани су и у улици Илије Гарашанина где је планирана корекција намена саобраћајних трака на делу од улице Мајора Илића до Таковске, као и промена рада семафорске сигнализације на раскрсници са улицама Таковском и Светогорском.

Такође,  планирају се и радови на успостављању саобраћајних трака за возијла ЈГП у Вишњичкој улице од Вука Врчевића до Војводе Мицка Крстића и у Радничкој улици на деоницама Паштровићева – Светолика Лазаревића Лазе у смеру према Обреновцу, као и од Светолика Лазаревића Лаза до прилаза петљи Моста на Ади према центру града.  

Саобраћајне траке резервисане за кретање возила јавног градског превоза значајне су из више разлога ради убрзавањa протока саобраћаја и краћег врема путовања возила, омогућавањa остваривања потребних интервал слеђења, правилнијег турнус возила,  ефикасније експлоатација возила ЈГП, смањењa трошкова рада, побољшањa безбедности саобраћаја, као и повећања комфора путовања.

            Секретаријат за саобраћај у оквиру Закона о безбедности саобраћаја на путевима врши технико регулисање саобраћаја и камере за праћење саобраћаја користи у сврху прикупљања анализе и обраде параметара саобраћајног тока. Контрола поштовања режима саобраћаја и саобраћајне сигнализације у надлежности МУПа који моделе констатовање прекршаја уз помоћ видео надзора развијају у сарадњи са Комуналном милицијом у оквиру пројекта „Smart City“.

 

Мапа улица са саобраћајним тракама за возила јавног превоза