Назад

Радови под саобраћајем у улици Доситеја Обрадовића у Остружници

                           Радови под саобраћајем у улици Доситеја Обрадовића у Остружници

 

Током извођења радова ЈП "Путеви Београда" доћи ће до измене режима саобраћаја, на надвожњаку преко државног пута IB реда у ул. Доситеја Обрадовића у Остружници, по фазама, у периоду од 01.12. до 10.12.2021. године.

 

Мапа заузећа