Назад

Радови под саобраћајем на Аутопуту за Нови Сад

                           Радови под саобраћајем на Аутопуту за Нови Сад

Током извођења радова на 1. фази реконструкције и доградње пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), деоница пруге Београд - Стара Пазова, поддеоница Београд Центар - Земун, које изводи Инфраструктура железнице Србије а.д.  биће извршена посебна организација саобраћаја на Аутопуту за Нови Сад, испод железничких надвожњака између петље „Змај“ и Пупиновог моста, у периоду од 01.12. до 15.12.2021. године.

 

Мапа заузећа