Назад

Затворена за саобраћај улица Авијатичарски трг

                           Затворена за саобраћај улица Авијатичарски трг

 

Током извођења радова на изградњи секундарне канализационе мреже на подручју старог језгра Земуна у регулацији постојећих саобраћајница, биће затворен саобраћај у улици Авијатичарски трг по фазама:

 

 

 • Фаза 1а: у зони раскрснице са ул. Немањином, од 10.01. до 15.01.2022. године.
 • Фаза 1б: од раскрснице са ул. Немањином до раскрснице са ул. Академском, од 16.01. до 29.01.2022. године.
 • Фаза 2: од раскрснице са ул. Академском до раскрснице са ул. Главном, од 30.01. до 23.02.2022. године.

 

Мапа заузећа