Радови у Старом граду

Радови у Старом граду

Током радова на изградњи кабловских (подземних) водова за напајање, које изводи „Електродистрибуција Србије“ д.о.о.  биће измењен режим и затворен саобраћај у општини Стари град, по фазама, и то:

 •  у Булевару војводе Бојовића, Улици Пјарона де Мондезира и Господар Јовановој, у периоду од 11. 07. 2022. до 21. 07. 2022. године
 • у Улици Господар Јовановој, Вишњићевој и Господар Јевремовој, у периоду од 22. 07. 2022. до 02. 08. 2022. године
 • у Улици Цара Уроша, Узун Мирковој, Краља Петра и Кнез Михаиловој, у периоду од 03. 08. 2022. до 24. 08. 2022. године
 • у Улици Узун Мирковој, дана 13. 08. и 14. 08. 2022. године

Опширније
                           "Петровдански вашар" у Обреновцу

"Петровдански вашар" у Обреновцу

Током манифестације ,,Петровдански вашар"   биће затворен саобраћај у ул. Милоша Обреновића од ул. Кнеза Михаила до ул. Краља Петра 1, ул. Саве Поповића Гембаша од ул. Милоша Обреновића  до ул. Војводе Мишића,  делу ул. Мајора Тепавца и ул. Вашариште од ул. Тамнавске до ул. Милоша Обреновића, у Обреновцу, у временском периоду од 11.07.2022. год. до 13.07.2022.год. до 06.00 часова. 

                                           

Опширније
                           Радови у Јозе Шћурле

Радови у Јозе Шћурле

Током извођења радова на изградњи станице за снабдевање горивом „Змај I“ на КП 16427 КО Земун, биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Јозе Шћурле, од раскрснице са ул. Кривудавом у дужини од 170 метара, у временском периоду од 25.07.2022. године до 01.08.2022. године.

Опширније
                           Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Радови на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом

Наставак радова на изградњи Система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом  у периоду од 11.7. до 15.7. 2022. године.

Опширније
                           Радови у Улици Сутјеска осма

Радови у Улици Сутјеска осма

Током радова на реконструкцији  дистрибутивне водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", биће измењен режим саобраћаја у Улици Сутјеска осма, на деоници од Улице Јована Исаиловића до Улице Агате Кристи, у периоду од 7.7.2022. до 27.8.2022. године, по фазама.

Опширније