Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 5/19 - Израда студије: „Управљање саобраћајем у Београду кроз модел тарифирања приступа централној зони”

Позив за достављање понуда за ЈН ев. број IV-02 404-6/19, редни бр. 5/19:  Израда студије: „Управљање саобраћајем у Београду кроз модел тарифирања приступа централној зони”, 27.05.2019.

Конкурсна документација за ЈН ев. број IV-02 404-6/19, редни бр. 5/19:  Израда студије: „Управљање саобраћајем у Београду кроз модел тарифирања приступа централној зони”, 27.05.2019.

Одлука о обустави поступка ЈН ев. број IV-02 404-6/19, редни бр. 5/19:  Израда студије: „Управљање саобраћајем у Београду кроз модел тарифирања приступа централној зони”, 03.06.2019.

Обавештење о обустави поступка ЈН ев. број IV-02 404-6/19, редни број 5/19: Израда студије: „Управљање саобраћајем у Београду кроз модел тарифирања приступа централној зони”, 13.06.2019.

 

27/05/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 9/18 - Oдржавање кабловских веза у пасивним, активним и комбинованим телекомуникационим разделницима центра за управљање саобраћајем у оквиру секретаријата за саобраћај 13/05/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије