Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 15/18 - Набавка и уградња опреме за увођење система контороле приступа пешачкој зони у Земуну 12/02/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 12/18 - "Одржавање система аутоматског бројања саобраћаја на уличној мрежи Града Београда" 08/01/2019
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 22/18 - Организовање путовања ради размене искуства и унапређења знања за потребе Савета за безбедност саобраћаја 22/10/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 4/18 - „Куповина и уградња семафорских уређаја за опремање раскрсница“

Број набавке 4/18

Јавна набавка - Добра: „Куповина и уградња семафорских уређаја за опремање раскрсница“

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 31.07.2018. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 31.07.2018. - овде

Преузмите текст ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 09.08.2018. - овде

Преузмите текст ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 27.08.2018. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 27.08.2018. - овде

Преузмите текст ИСПРАВКА ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 30.08.2018. - овде

Преузмите текст ТРЕЋА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 28.09.2018. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 28.09.2018. - овде

Преузмите текст ОБРАЗАЦ 2а - СТРУКТУРА ЦЕНЕ 02.10.2018. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 17.10.2018. - овде

Преузмите текст ОДГОВОРА НА ПИТАЊА - на Порталу јавних набавки града Београда

Преузмите текст ОДГОВОРА НА ПИТАЊА - на Порталу јавних набавки града Београда  овде

Одлука о обустави поступка 13.05.2019.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 24.05.2019.

Одлука о обустави поступка 21.20.2020.

Обавештење о обустави поступка 13.11.2020.

17/10/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки Републике Србије
Назив Документација Датум објаве
Јавна набавка 20/18 - Ажурирање катастра саобраћајне сигнализације 15/10/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда
Назив Документација Датум објаве
Јавнa набавкa добара 2/18 - „Набавка мобилних телефона за потребе чланова Савета за безбедност саобраћаја” 05/10/2018
Линк ка јавној набавци на Порталу јавних набавки града Београда