Обустављен саобраћај у Светог Климента

Обустављен саобраћај у Светог Климента

Током радова на изградњи једнострано узиданог стамбеног објекта, а због прикључивања на канализациону мрежу објекта у ул. Светог Климента број 27, биће обустављен саобрћај у  ул. Светог Климента, у периоду од 24.11.2023. до 30.11.2023. године.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у ул.Породице Трајковић

Измена режима саобраћаја у ул.Породице Трајковић

Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", биће измењен режим саобраћаја  у ул.Породице Трајковић, у периоду од 19.11.2023.до 25.11.2023. године.

Опширније
                           Обустављен саобраћај у Гвоздићевој

Обустављен саобраћај у Гвоздићевој

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут" биће обустављен саобраћај у ул. Гвоздићевој (у делу од ул. Војислава Илића до ул. Светомира Николајевића) и заузет део тротоара и део десне саобраћајне траке у ул. Војислава Илића у смеру ка ул. Жичкој, у периоду од 15.11.2023. до 30.11.2023. године.

Опширније
                           Обустављен саобраћај у Тополској

Обустављен саобраћај у Тополској

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај у ул. Тополској у делу од ул. Каленићеве до ул. Војводе Драгомира (проходна раскрсница са ул. Петроградском), у периоду од 21.11.2023. до 30.11.2023. године.

Опширније
                           Радови у Земуну

Радови у Земуну

 Током радова на изградњи телекомуникационе оптичке мреже за потребе повезивања „А1 Србија“, базних станица на подручју градске општине Земун, биће измењен режим саобраћаја у улицама Пионирској, Охридској, Новоградској, Горњоградској Угриновачкој, Тршћанској, Светотројчиној, Славонској, Бранка Пешића, Тршћанској,  Шевиној, Крајишкој, Атанасија Пуље, Гривштанској, Стојана Пачова, Војни пут, Банатској, Скопљанској, Нишкој, Цара Душана, Добановачки пут, Аутопут Београд – Нови Сад, Бригадирској и Пазовачки пут, у периоду од 14.11.2023. до 30.11.2023. године.

Опширније
                           Радови у Земунској

Радови у Земунској

Током  радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут" биће заузет део  коловоза (крајња десна саобраћајна трака) у ул. Земунској од Гандијеве улице ка ул. Тошин бунар, у периоду од 13.11. 2023. до 30.11.2023. године.

Опширније
                           Обустављен саобраћај у Војислава Нановића

Обустављен саобраћај у Војислава Нановића

Током извођења радова на изградњи дела секундарне мреже опште канализације, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.биће обустављен саобраћај у ул. Војислава Нановића, у периоду од 11.11.2023. до 30.11.2023. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у ул. Јанка Јанковића

Обустава саобраћаја у ул. Јанка Јанковића

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће обустављен саобраћај у ул. Јанка Јанковића,  на делу од Булевара ЈНА до ул. 23. српске ударне бригаде, у периоду од 13.11.2023. до 30.11.2023. године.

Опширније
                           Радови у Грге Андријановића

Радови у Грге Андријановића

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд,  за потребе  Дирекције за грађевинско земљиште и иградњу  Београда Ј.П. за саобраћај ће бити затворена  деоница од ул. Грге Андријановића  2 део, до ул. Кристе Ђорћевић, у периоду од 13.11.2023. до 30.11.2023. године.

Опширније
                           Измена режима саобраћаја у Булевару Франше д' Епереа и Малешкој

Измена режима саобраћаја у Булевару Франше д' Епереа и Малешкој

Током радова на истражном бушењу, за потребе израде елабората о геотехничким истражним радовима и лабораторијским испитивањима за пројекат изградње саобраћајница са инфраструктуром, за приступ железничкој станици „Прокоп“, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће измењен режим саобраћаја у Булевару Франше д' Епереа и Малешкој у периоду 13.11.2023. до 16.11.2023. године, по фазама.

Опширније
                           Обустављен саобраћај у Лозничкој

Обустављен саобраћај у Лозничкој

Током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбено-пословног објекта, које изводи „BRIXWELL INVESTMENT“ д.о.о.  биће обустављен саобраћај у ул. Лозничкој, на делу од КП 5258 КО Врачар до раскрснице са ул. Пожаревачком, у периоду од 18.11.2023. до 19.11.2023. године. 

Опширније
                           Радови у Проте Матеје Ненадовића

Радови у Проте Матеје Ненадовића

Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже, које изводи JKП „Београдски водовод и канализација“, биће измењен режим саобраћаја и обустављен саобраћај у ул. Проте Матеје Ненадовића, од ракрснице са ул. Његошевом до КП 352/2 КО Врачар и ул. Његошева, у зони раскрснице са ул. Проте Матеје Ненадовића, у периоду од 09.11.2023. до 30.11.2023. године, по фазама.

Опширније
                           Радови у Париској

Радови у Париској

Током радова на изградњи стамбено-пословног објекта у Париској улици бр. 20а, које изводи „PurEstate“ д.o.o. биће измењен режим саобраћаја, заузет тротоар у ул. Париској (угао са ул. Узун Мирковом) и заузет дела тротоара у ул. Узун Мирковој (угао са ул. Париском), у периоду од 09.11.2023. до 11.10.2025. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Војводе Степе

Обустава саобраћаја у Војводе Степе

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. саобраћај ће бити обустављен у ул. Војводе Степе, од бр. 557 В до раскрснице са ул. Пролећном и ул. Земљорадничком и ул. Браће Живојиновића и измењен режим саобраћај у периоду од 09.11.2023. до 30.11.2023. године, по фазама. 

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Кумодрашкој

Обустава саобраћаја у Кумодрашкој

Током извођења радова на изградњи једнострано узиданог стамбеног објекта, а због прикључка на водоводну мрежу, биће обустављен саобраћај у ул. Кумодрашкој испред броја 89, дана 09.11.2023. године.

Опширније