Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радо

Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радо

 

Током радова на реализацији техничке документације „Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, са обе стране денивелисаног укрштаја са Булеваром Арсенија Чарнојевића (бивши Аутопут Е70) у зони уливно - изливних рампи на бивши Аутопут, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Партизанске авијације од ул. Благоја Марјановића Моше до кружне раскрснице код СРЦ „11 Април“, обустављен саобраћај, заузет коловоз у кружној раскрсници код ТЦ „ОКОВ“, обустављен саобраћај, заузет коловоз у делу уливно - изливне саобраћајници између кружне раскрснице код ТЦ „ОКОВ“ и Булевара Арсенија Чарнојевића, смер ка Нишу, у периоду од 13.10.2023. до 14.10.2023. године.

Опширније
                           Радови у Породице Трајковић

Радови у Породице Трајковић

Током радова на реконструкцији и изградњи дистрибутивне водоводне мреже, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", биће измењен режим саобраћаја у ул.Породице Трајковић, у периоду од 16.10.2023. до 31.10.2023. године, по фазама.

Опширније
                           Косовска затворена за саобраћај

Косовска затворена за саобраћај

 Током радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у заштитном појасу цевовода, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", за саобраћај ће бити затворена Косовска улица, од Влајковићеве према ул. Палмотићевој, у периоду од 16.10.2023. до 31.10.2023. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Добановачкој

Обустава саобраћаја у Добановачкој

Током радова на изградњи дистрибутивне топловодне мреже, које изводи ЈКП "Београдске елекране", биће обустављен саобраћај у ул. Добановачкој од ул. Бранка Пешића до ул. Светотројчине, у периоду од 12.10.2023. до 10.11.2023. године.

Опширније
                           Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радова

Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радова

Наставак радова на изградњи две кружне раскрснице  у улици Партизанске авијације у периоду од 11.10.2023. до 12.10.2023. године.

Опширније
                           Радови у Теразијском тунелу

Радови у Теразијском тунелу

Током радова на рехабилитацији Теразијског тунела, које изводи ЈП "Путеви Београда", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза (једна саобраћајна трака) у ул. Теразијски тунел, у периоду од 10.10.2023. у времену од 22 часа до 06 часова до 12.11.2023. године.

Опширније
                           Радови у Тошином бунару

Радови у Тошином бунару

Током  радова на уређењу улице Тошин бунар, које изводи ЈКП "Београд пут", биће заузет коловз у крајњој десној траци у ул. Тошин бунар до надвожњака (железничке пруге) до Николе Добровића од 09.10 до 12.10.2023. године.

Опширније
                           Радови у Мије Ковачевића

Радови у Мије Ковачевића

Током радова на уређењу уличних површина, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза у ул. Мије Ковачевића, од раскрснице са Булеваром деспота Стефана и ул. Вишњичком, до кружне раскрснице „Богословија“, смер ка „Богословији“, у периоду од 07.10.2023. до 31.10.2023. године.

Опширније
                           Радови у Војвођанској у Сурчину

Радови у Војвођанској у Сурчину

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у ул. Војвођанској, у делу од  Трга Зорана Ђинђића и ул. Браће Пухаловић према Јакову, у периоду од 6.10.2023. до 16.10.2023. године.

Опширније
                           Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радова

Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радова

Током радова на реализацији техничке документације „Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, са обе стране денивелисаног укрштаја са Булеваром Арсенија Чарнојевића (бивши Аутопут Е70) у зони уливно - изливних рампи на бивши Аутопут, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузети делови коловоза у ул. Партизанске авијације од улаза у бензинску станицу „Мол“ до прве кружне раскрснице, смер ка ул. Жоржа Матеа, у периоду од 05.10.2023. до 10.10.2023. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Тадије Сондермајера

Обустава саобраћаја у Тадије Сондермајера

Током радова на изградњи објекта, које изводи „Airport City East Gate“ д.о.о.  а због монтаже крана, биће обустављен саобраћај, заузет тротоар и коловоз у ул. Тадије Сондермајера испред КП 6805/4, у зони раскрснице са ул. Омладинских бригада, у временском периоду од  07.10.2023. до 08.10.2023. године.

Опширније
                           Радови у Јајинцима

Радови у Јајинцима

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд,  за потребе  Дирекција за грађевинско земљиште и иградњу  Београда Ј.П. саобраћај ће бити обустављен у ул. 23. Српске ударне дивизије 4 и 5, Јајинци, у периоду од 04.10.2023. до 03.11.2023. године. 

Опширније
                           Обустављен саобраћај у Држићевој

Обустављен саобраћај у Држићевој

Током  радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обуставњен саобраћаја у ул. Држићева, на деоници од Рузвелтове до Митрополита Мраовића, у периоду од 24.09. до 12.10.2023. година.

Опширније
                           Снимање у Црногорској, Томе Јовановића, Цвијићевој, Цариградској и Авалској

Снимање у Црногорској, Томе Јовановића, Цвијићевој, Цариградској и Авалској

Током организације манифестације снимања филма Клео 2, биће измењен режим саобраћаја, заузети делови коловоза (десна саобраћајна трака) у једној саобраћајној траци у ул. Црногорској у делу од ул. Светозара Радића до ул. Карађорђеве, дана 03.10.2023. од 04.00 часа до 12.00 часова; извршена потпуна обустава саобраћаја у ул. Цвијићева и ул. Томе Јовановића (Земун), у периоду од 05.10.2023. од 08.00 часова до 06.10.2023. до 23.00 часа; извршена потпуна обустава саобраћаја у ул. Цариградска у делу од ул. Гундулићев венац до ул. Будимске и заузеће дела коловоза у ул. Гундулићев венац од Цариградске до ул. Деспота Стефана, дана 06.10.2023. од 08.00 часова до 23.00 часа и извршена повремена обустава саобраћаја у интервалима 3-5 минута у једној саобраћајној траци у ул. Авалској у периоду од 20.10.2023. од 15.00 часова до 21.10.2023. до 07.00 часова. 

Опширније
                           Радови у Сопоту

Радови у Сопоту

Током радова на изградњи регионалног вода Макиш - Младеновац, прикључак за насеља на подручју јужног дела ГО Гроцка, везни цевовод на подручју ГО Сопот, које изводи Град Београд, Градска управа, Секретаријат за комуналне и стамбене послове Београд, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. биће обустављен саобраћај, у ул. Милована Јовичића, на делу од раскрснице са ул. Витоке Живановића до КП 5631/5 КО Сопот, у периоду од 09.10.2023. до 29.02.2024. године, по фазама:

 

Опширније