Омладинских бригада затворена за саобраћај

Омладинских бригада затворена за саобраћај

Улица Омладинских бригада од улице Париске комуне до Булевара Зорана Ђинђића (десна коловозна трака у смеру ка Булевару Зорана Ђинђића) у периоду од 27.5 до 2.6.2023. године биће затворена за саобраћај. 

Опширније
                           Наставак радова у Вишњичкој

Наставак радова у Вишњичкој

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Вука Врчевића до раскрснице са ул. Миријевски булевар, заузет део коловоза у ул. Вишњичкој, од раскрснице са ул. Војводе Мицка Крстића до раскрснице са ул. Вука Врчевића (левa саобраћајнa тракa у оба смера),  у временском периоду од 25.05.2023. до 15.06.2023. године.
 

Опширније
                           Браће Баџак затворена за саобраћај

Браће Баџак затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће обустављен саобраћај у ул. Браће Баџак (од ул. Војводе Путника до продајног објекта „LIDL“), на територији општине Младеновац, у временском периоду од 24.05.2023. године до 04.06.2023. године.

Опширније
                           Изградња регионалног вода Макиш - Младеновац

Изградња регионалног вода Макиш - Младеновац

Током  радова на изградњи регионалног вода Макиш - Младеновац, прикључак за насеља на подручју јужног дела ГО Гроцка, везни цевовод на подручју ГО Сопот, које изводи Град Београд за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, биће измењен режим саобраћаја, на делу од КП 4350 КО Сопот до раскрснице са ул. Милована Јовичића и ул. Витоке Живановића, у периоду од 11.06.2023. до 17.09.2023. године, по фазама.

Опширније
                           Радови у Војводе Шупљикца

Радови у Војводе Шупљикца

Током радова на изградњи трансформаторске станице, које изводи Електроизградња Србија,  биће заузет и раскопан тротоар, као и прелази на траси ул. Булевар краља Александра, Војовде Шупљикца и Средачкој, по фазама, у периоду од 23.05. до 06.06.2023. године.

Опширније