Радови у Интернационалних бригада

Радови у Интернационалних бригада

Током  радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта, које изводи„FIMICO INVEST“ д.о.о.  а због снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће измењен режим саобраћаја у ул.Интернационалних бригада, испред бр. 47, у периоду од 03.10.2023. до 30.03.2024. године (уторком, четвртком и суботом), по фазама.

Опширније
                           Радови у Јурија Гагарина

Радови у Јурија Гагарина

Током радова  на грађевинској адаптацији саобраћајних површина, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у ул. Јурија Гагарина, у делу од Омладинских бригада до Др Ивана Рибара , у зони раскрсница, у периоду од 3.10.2023. до 15.12.2023. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Пожаревачкој

Обустава саобраћаја у Пожаревачкој

Током радова на изградњи једнострано узиданог стамбеног објекта, које изводи „BGM-P30“ д.о.о., биће обустављен саобраћај, заузет део коловоза и три паркинг места у ул. Пожаревачкој испред бр. 30, у временском периоду од 03.10.2023. до 14.11.2023. године, у периоду од 14.00 часова до 18.00 часова (уторком и петком).

Опширније
                           Радови у Војвођанској

Радови у Војвођанској

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја у ул. Војвођанској, у Сурчину, у делу од  Трга Зорана Ђинђића и ул. Браће Пухаловић према Јакову, у периоду од 2.10.2023. до 9.10.2023. године.

Опширније
                           Радови у Белвилу

Радови у Белвилу

Током радова на реконструкцији дистрибутивног топловода са прикључцима – „М1“ у заштитном појасу са пратећом инсталацијом, које изводи ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја у ул. Јурија Гагарина (терцијарна саобраћајница) у насељу Белвил, у периоду од 30.9.2023. до 23.11.2023. године.

Опширније
                           Радови под саобраћајем у Булевару Зорана Ђинђића

Радови под саобраћајем у Булевару Зорана Ђинђића

Радови у Булевару Зорана Ђинђића од ул. Милентија Поповића до ул. Антифашистичке борбе у периоду од 2.9. до 10.10.2023. године

Опширније
                           Радови у Сарајевској

Радови у Сарајевској

Сарајевска улица, од раскрснице са ул. Милоша Поцерца до раскрснице са ул. Немањином, на територији општине Савски венац, биће затворена за саобраћај у периоду од 30.9 до 8.10 2323. године

Опширније
                           Радови у Кумодражу

Радови у Кумодражу

Током радова на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже, које изводи Град Београд, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.  биће обустављен саобраћај у ул. Војводе Степе, од бр. 484А до бр. 561, ул. Ружа, од раскрснице са ул. Војводе Степе до раскрснице са ул. Станимира Стојановића и у ул. Косовских божура, од раскрснице са ул. Ружа до кућног броја 10 и од раскрснице са ул. Војводе Степе до кућног броја 10, у периоду од 28.09.2023. до 15.11.2023. године.

Опширније
                           Обустава саобраћаја у Милована Маринковића

Обустава саобраћаја у Милована Маринковића

Током радова на изградњи стамбеног објекта, које изводи „IKJB HOME“ д.о.о. биће обустављен саобраћај у у ул. Милована Маринковића између улица Генерала Анрија и Јошаничке, дана 30.09.2023. године.

Опширније
                           Радови у Поенкареовој

Радови у Поенкареовој

Током радова на реконструкцији  дистрибутивне водоводне мреже, које изводи JKП „Београдски водовод и канализација“, биће измењен режим саобраћаја, заузети и раскопани делови коловоза и паркинг места у ул. Поенкареовој од ул. Јована Авакумовића до денивелисане раскрснице према Кланичком кеју, у периоду од 28.09.2023.  до 21.11.2023. године.

Опширније
                           Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радова

Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, наставак радова

Током радова на реализацији техничке документације „Прерасподела јавних саобраћајних површина у две кружне раскрснице на улици Партизанске авијације, са обе стране денивелисаног укрштаја са Булеваром Арсенија Чарнојевића (бивши Аутопут Е70) у зони уливно - изливних рампи на бивши Аутопут, које изводи ЈКП "Београд пут", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза у ул. Партизанске авијације од уливно - изливне саобраћајнице из Булевара Арсенија Чарнојевића, смер ка Нишу до кружне раскрснице улица Партизанске авијације – уливно - изливна саобраћајницама у Булевар Арсенија Чарнојевића, смер ка Шиду – саобраћајница која повезује ул. Жоржа Матеа, у периоду од 28.09.2023. до 04.10.2023. 

Опширније
                           Радови у Бранка Пешића

Радови у Бранка Пешића

Током радова на изградњи дистрибутивне топловодне мреже са прикључком, које изводи ЈКП „Београдске електране”, биће измењен режим саобраћајa, заузет и раскопан део коловоза у ул. Бранка Пешића од ул. Добановачке до ул. Петра Серафимовића, у периоду од 28.09.2023.до 12.10.2023. године.

Опширније
                           Шумадијска у Земуну затворена за саобраћај

Шумадијска у Земуну затворена за саобраћај

Током извођења извођења радова на на поправци постојећих и изради нових јавних саобраћајних површина изведених од ситне камене коцке, гранитних плоча, калдрме и сл. у ул. Шумадијска, биће затворена за саобраћај улица ул. Шумадијска слепи део, од 27.09. до 23.11.2023. године.

Опширније
                           Драгана Манцеа затворена за саобраћај

Драгана Манцеа затворена за саобраћај

Током радова на редовном одржавању улица и општинских путева, које изводи ЈКП "Београд пут" биће обустављен саобраћај, заузет коловоз у ул. Драгана Манцеа, од раскрснице са Булеваром кнеза Александра Карађорђевића до раскрснице са ул. Гучевском и у ул. Зорана Жунковића, од раскнице са ул. Драгана Манцеа до КП 2855/113 КО Савски венац (улаз у комплекс главне железничке странке „Београд Центар“), у временском периоду од 27.09.2023. до 04.10.2023. године.

Опширније
                           24. Београдска ролеријада

24. Београдска ролеријада

Дана 30.09.2023. у периоду од 07:00 часова до 16:00 часова, доћи ће до измене режима саобраћаја, заузећа коловоза у ул. Краља Милана (од Трга Славија до ул. Коларчеве), ул. Теразије, ул. Коларчеву, Трг Николе Пашића (у зони Игуманове палате) и ул. Драгослава Јовановића (од ул. Краља Милана до улаза у гаражу Пионирски парк) ради одржавања манифестације „24. Београдска ролеријада“.

Опширније